GUARDA I CUSTÒDIA

L'atribució a un familiar proper més que als pares pot ser, en alguns casos, l'opció més beneficiosa per al menor